Hjemmearbejdspladsen

Er det spisebordets skyld?

 Et meget omtalt emne de seneste måneder har været hjemmearbejdspladsen. Jeg har hørt så mange tale om deres egne oplevelser, vi deler ny læring om Zoom- og Teams-møder og måden at være i det på, og vi har hver vores oplevelse af hjemmearbejdspladsen. Og det er vigtig læring, som vi skal dyrke de kommende måneder, for vi står overfor en unik mulighed for at gentænke arbejdet ved skrivebordet og skabe lidt mere fleksibilitet ift. måden vi arbejder på. 

 
Lige nu er det afgørende vigtigt at få rette vaner omkring hjemmearbejdspladsen på banen. Følgende udtalelser er helt gængse – og næsten allerede blevet normen:
 
 • “Jeg glemmer helt at holde pause”
 • “Jeg kan virkelig mærke det i min ryg [red.: eller nakke eller hvor man har sit sted]”
 • “Jeg får slet ikke bevæget mig i løbet af dagen”
 
Jeg har sågar hørt følgende:
 
 • “Det er spisebordets skyld!” 
 
Øhhh …. NEJ – der er ALDRIG noget, der er “spisebordets skyld”. Det er jeg desværre nødt til at slå fast med syvtommersøm. Hvis du sidder ved spisebordet med din computer, så er det helt afgørende, at du har taget stilling til, hvordan du bedst muligt optimerer din siddestilling til en så neutral kropsholdning som muligt – OG at du husker variation og bevægelse i din dag – tilpasset DIN dag og DINE opgaver.
 
Det er DIN krop og DIN aktivitet – og DIN arbejdsdag.

"Jo mere uhensigtsmæssige arbejdsstillinger - jo større er behovet for variation og bevægelse i din dag."

Er hjemmearbejdspladsen sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig?

 Når vi har medarbejdere på hjemmekontoret, så er det ikke let at holde øje med om arbejdet udføres på en “sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde”. Og arbejdsmiljølovens ord gælder altså også for hjemmearbejdspladsen, så hjemmearbejde SKAL foregå “sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. 

Jeg har de seneste måneder talt med mange virksomheder og spurgt ind til, hvad de gør ift. hjemmearbejde, og der er så mange gode og vidt forskellige løsninger derude. Det gælder bl.a. inden for følgende områder:
 
 • hvor stor en del af tiden, man kan arbejde hjemme
 • hvordan hjemmearbejde koordineres med den øvrige del af virksomheden
 • hvordan hjemmearbejde håndteres med udstyr og inventar
 • hvad der stilles til rådighed på hjemmearbejdspladsen

Er hjemmearbejde relevant for dig?

 Skemaet ovenfor viser sammenhæng mellem persontype og opgavetype/behov for koordinering. Den kan være med til at vise, om hjemmearbejde skaber trivsel (alt det grønne område) – eller om hjemmearbejde giver udfordringer og skal undgås (det røde område).

Hele verden tester hjemmearbejdspladsen

 Min opgave som rådgiver er IKKE at vurdere rigtigt og forkert, for lige nu tester vi konceptet “hjemmearbejde” – faktisk i hele verden samtidig – og vi skal lære af vores erfaringer, og jeg er overbevist om, at lovgivningen vil blive tilpasset løbende.

Min opgave som rådgiver er at samle på erfaringer og at dele ud af disse erfaringer på en måde, så vi kan lære af de tiltag, der fungerer rigtig godt og navigere udenom de tiltag, der måske ikke er helt optimale. 

Rette instruktion om hjemmearbejdspladsen er vigtigt

Der er som nævnt ikke to virksomheder, der har samme regler og rammer for hjemmearbejdet – og der er ikke en standard, vi lige kan rulle hen over hjemmearbejdspladserne. Rigtig meget ansvar er lagt ud til den enkelte – både i forhold til indretning og så god ergonomi som muligt og i forhold til at planlægge dagen med variation og bevægelse indlagt. Hvis I har brug for rådgivning i den forbindelse, så har jeg følgende tiltag:

 1. Online foredrag på 45 minutter – 100% tilpasset de regler og rammer, I har for hjemmearbejde i virksomheden, f.eks. hvad angår udstyr. Der tales altså kun ind i de løsninger, der er mulige ift. de retningslinjer, I har sat op. Læs mere her. 
 2. Rådgivning på 30 minutter til de medarbejdere, der har behovet for det. Læs mere om dette tiltag her
 3. 20-8-2 metoden retter sig mod både kontoret og hjemmearbejdspladsen – det gode ved 20-8-2 metoden er netop, at det er lige effektivt uanset hvor og hvornår man arbejder. Læs om 20-8-2 metoden her. 

"Nyt årti - nye tider - verden er klar til at se med andre øjne på arbejdet ved skrivebordet."

 Sætningen ovenfor har jeg indtalt på en lydfil d. 25. januar 2020 – altså før Corona nedlukning … og halvanden måned senere er situationen ved skrivebordet ændret for altid som følge af Corona virussen. Det er nu meget tankevækkende … og en ændring var helt sikkert nødvendig. 
 

At tale udbytte op og indsats ned


Corona virussen har været og er en “farlig gæst” og har bragt konsekvenser med sig, som vi slet ikke kan se rækkevidden af. MEN Corona situationen har også haft gode tiltag med sig, og jeg er sikker på, at det vi ser nu af ændringer til arbejdet ved skrivebordet kan have stor betydning for os for vores helbred og energi, fordi vi skaber lidt større grad af fleksibilitet i arbejdslivet. Og jeg er mere end klar til at tage fat og bidrage til at vi får talt udbytte op og indsats ned.

Det er ALDRIG spisebordets skyld – og der er så meget, vi hver især kan gøre for at navigere udenom smerter og gener på hjemmearbejdspladsen – næsten uanset indretning – når bare vi ved hvordan!

DEL GERNE DETTE INDLÆG